Tư vấn

Trang chủTư vấn
Tư vấn
cac-quy-dinh-cu-the-ve-giay-phep-khai-thac-khoang-san-theo-phap-luat-ve-khoang-san-nhu-the-nao

Các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo pháp luật về Khoáng sản như thế nào?

Theo quy định tại Điều 31, Luật Khoáng sản và các Điều 26, Điều 27, Nghị định 76/2000/NĐ-CP thì các quy định về Giấy phép khai thác khoáng sản cụ thể như sau:

chuan-bi-khai-truong-mo-da

Chuẩn bị khai trường mỏ đá

Phương pháp mở vỉa và trình tự khai thác mỏ phải được lựa chọn trên cơ sở so sánh các phương án kinh tế - kỹ thuật và có đủ các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động, để đảm bảo cho công tác khai thác được an toàn.

yeu-cau-an-toan-khi-mo-tang-mo-da

Yêu cầu an toàn khi mở tầng mỏ đá

Theo QCVN 05:2012/BLĐTBXH, khi mở tầng mở mỏ đá, phải đảm bảo các yêu cầu sau:

yeu-cau-an-toan-trong-su-dung-vat-lieu-no

Yêu cầu an toàn trong sử dụng vật liệu nổ

Theo QCVN 05:2012/BLĐTBXH, khi sử dụng vật liệu nổ trong khai thác đá, phải đảm bảo các yêu cầu an toàn sau:

an-toan-khi-van-hanh-may-khoan

An toàn khi vận hành máy khoan

Khi sử dụng máy khoan trong khai thác mỏ, cần phải tuân thủ các yêu cầu sau:

van-hanh-may-khoan-khi-ep-cam-tay

Vận hành máy khoan khí ép cầm tay

Dưới đây là các nguyên tắc cần tuân thủ khi vận hành máy khoan khí ép cầm tay:

van-hanh-may-nen-khi

Vận hành máy nén khí

Khi vận hành máy nén khí trong quá trình khai thác mỏ, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

an-toan-trong-thi-cong-xuc-gat

An toàn trong thi công xúc, gạt

Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản cần tuân theo trong quá trình thực hiện thi công xúc, gạt.

yeu-cau-an-toan-khi-su-dung-may-gat

Yêu cầu an toàn khi sử dụng máy gạt

Khi sử dụng máy xúc, để đảm bảo an toàn, cần tuân theo các yêu cầu sau:

an-toan-bai-thai

An toàn bãi thải

Bãi thải để chứa đất đá loại bỏ trong quá trình khai thác mỏ. Để đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, các bãi thải cần đảm bảo các yêu cầu sau: