VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Tân Việt Bắc được thành lập theo Đăng ký kinh doanh số 0102004480 do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/01/2000, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Và để phù hợp với quy mô, lĩnh vực ngành nghề mới, Công ty đã đăng ký chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình cổ phần hóa và ngày 01/07/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Đăng ký kinh doanh số 0101211399 chuyển đổi Công ty TNHH Xây dựng Tân Việt Bắc sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc. Năm 2007, trên cơ sở kinh nghiệm và các nguồn lực đã có, Ban lãnh đạo Công ty quyết định đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực khai thác mỏ.

 

VÌ SAO TAVIBA LUÔN LÀ SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU?

NĂNG LỰC TAVIBA

DỰ ÁN TAVIBA

TƯ VẤN

TAVIBA - Chặng Đường Phát Triển

Nguồn nhân lực Taviba

Phương tiện - thiết bị

Năng lực kinh nghiệm

Hỗi trợ Zalo