Tầm nhìn - Sứ mệnh

Trang chủGiới thiệuTầm nhìn - Sứ mệnh
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Trong xu thế hội nhập kinh tế và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và  Khai thác mỏ Tân Việt Bắc - với tầm nhìn sâu rộng - đã xác định được con đường phát triển và cải tổ mạnh mẽ cấu trúc Công ty theo định hướng quản lý tập trung, chuyên môn hóa nghiệp vụ và chuyên nghiệp hóa mọi hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng nhân sự, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước để cùng phát triển, tạo ra những công trình, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao và đóng góp tích cực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Mang sứ mệnh tạo lập những giá trị bền vững nhằm phục vụ lợi ích con người và xã hội, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, với định hướng phát triển sáng suốt, cộng với nguồn lực có chiểu sâu về nhân lực và tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và  Khai thác mỏ Tân Việt Bắc đã mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc, xây dựng được nền tảng vững chắc và có những bước phát triển thần tốc để trở thành Công ty vững manh, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác mỏ, thi công công trình giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng, xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, vật liệu xây dựng...

TAVIBA

BÌNH LUẬN FACEBOOK