Trang chủTư vấn

Yêu cầu an toàn khi sử dụng máy gạt

25/12/2019 - 00:09

Khi sử dụng máy xúc, để đảm bảo an toàn, cần tuân theo các yêu cầu sau:

1. Phạm vi hoạt động và nhiệm vụ của máy gạt phải được xác định rõ trong phiếu công tác hoặc sổ giao việc.

2. Khi máy gạt đang làm việc, cấm:

   2.1. Sửa chữa điều chỉnh lưỡi gạt;

   2.2. Người đứng trên lưỡi gạt;

   2.3. Dừng máy trên nền không ổn định;

   2.4. Dừng máy khi chưa nhả hết đất đá ở lưỡi gạt;

   2.5. Di chuyển hoặc cho máy đứng tại vị trí mà khoảng cách gần nhất từ xích máy gạt tới mép tầng, mép hố nhỏ hơn 1,5 m.

3. Khi máy làm việc ở chân tầng hoặc gần mép tầng phải có người cảnh giới, nếu có hiện tượng sụt lở phải khẩn trương đưa máy vào vị trí an toàn và chỉ được cho máy làm việc lại sau khi đã xử lý xong hiện tượng sụt lở.

4. Cấm để máy gạt làm việc trong vùng nguy hiểm của máy xúc khi máy xúc đang hoạt động.

5. Cấm dùng máy gạt để đào bẩy đá liền hoặc vận chuyển những tảng đá lớn quá khả năng cho phép gạt của máy. Trường hợp đất đá rắn, phải làm tơi sơ bộ đá trước khi cho máy gạt làm việc.

6. Chỉ được tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh máy gạt khi máy đã ngừng hoạt động hoàn toàn và lưỡi gạt đã được hạ xuống chạm đất.

Khi kiểm tra và sửa chữa lưỡi gạt thì lưỡi gạt phải được kê phẳng bằng những tấm gỗ chắc chắn.

7. Khi gạt dốc lên, góc nghiêng sườn dốc không được lớn hơn 250; khi gạt dốc xuống - không được quá 300.

TAVIBA

 

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN