Trang chủTư vấn

Chuẩn bị khai trường mỏ đá

26/12/2019 - 14:27

Phương pháp mở vỉa và trình tự khai thác mỏ phải được lựa chọn trên cơ sở so sánh các phương án kinh tế - kỹ thuật và có đủ các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động, để đảm bảo cho công tác khai thác được an toàn.

- Khi mở vỉa phải:

  + Dọn sạch cây, chướng ngại vật trong phạm vi khai trường.

  + Di chuyển nhà cửa, công trình nằm trong phạm vi nguy hiểm do nổ mìn, đá lăn.

  + Làm đường lên núi đảm bảo đưa thiết bị, vật liệu đến nơi công tác và người đi lại thuận tiện, an toàn.

  + Chuẩn bị bãi thải và đường vận chuyển đá, đất đá thải.

  + Làm mương thoát nước và bờ ngăn nước chảy vào khai trường, nếu khai thác các mỏ nằm dưới mức thoát nước tự nhiên.

- Quá trình xây dựng cơ bản để chuẩn bị khai thác phải tiến hành theo đúng thiết kế đã được duyệt. Nếu thay đổi thiết kế phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền duyệt thiết kế.

TAVIBA

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN