Trang chủTư vấn

Yêu cầu an toàn khi mở tầng mỏ đá

26/12/2019 - 14:25

Theo QCVN 05:2012/BLĐTBXH, khi mở tầng mở mỏ đá, phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Khi khai thác phải tạo tầng. Kích thước của tầng phụ thuộc vào điều kiện thực tế và khả năng hoạt động của thiết bị sử dụng.

2. Nếu độ dốc của sườn núi lớn hơn độ dốc trượt lở tự nhiên của đất đá, phải mở tầng khai thác từ trên xuống.

3. Độ dốc của sườn núi nhỏ hơn hoặc bằng độ dốc trượt lở tự nhiên của đất đá, có thể mở tầng từ dưới lên.

4. Chiều cao của tầng khai thác phải đảm bảo theo thiết kế, đồng thời phải thoả mãn các điều kiện theo TCVN 5178 : 2004: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác, chế biến đá lộ thiên.

5. Đối với khai thác cơ giới, chiều cao của tầng khai thác quy định như sau:

   5.1. Khi sử dụng máy xúc tay gầu xúc đất đá mềm không phải nổ mìn, chiều cao tầng không được lớn hơn chiều cao xúc tối đa của máy xúc.

   5.2. Khi sử dụng máy xúc tay gầu xúc đất đá phải nổ mìn, chiều cao tầng không được lớn hơn 1,5 lần chiều cao xúc tối đa của máy xúc.

   5.3.Khi dùng máy xúc gầu treo, chiều cao tầng không được lớn hơn chiều sâu xúc tối đa của máy xúc.

   5.4.Khi cơ giới hoá toàn bộ quá trình khai thác, chiều cao tầng áp dụng theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khai thác lộ thiên.

6. Góc dốc sườn tầng khai thác phải đảm bảo:

   6.1.Không được vượt quá góc trượt lở tự nhiên của đất đá nếu là loại đá xốp rời.

   6.2. Nhỏ hơn 600  đối với loại đất đá mềm nhưng ổn định.

   6.3.Nhỏ hơn 800  đối với loại đất đá rắn.

7. Bề rộng của mặt tầng công tác phải đảm bảo cho thiết bị khai thác làm việc được bình thường và an toàn:

   7.1. Khi khai thác đá thủ công, không có vận chuyển trên mặt tầng thì bề rộng mặt tầng không nhỏ hơn 1,5 m.

   7.2. Khi khai thác thủ công có vận chuyển bằng goòng đẩy tay thì bề rộng mặt tầng không nhỏ hơn 3 m.

   7.3. Khi khai thác cơ giới bề rộng mặt tầng phải đảm bảo đủ cho thiết bị khai thác, phương tiện vận chuyển lớn nhất làm việc an toàn.

8. Góc nghiêng của mặt tầng khai thác:    

   8.1. Khi khai thác thủ công, góc nghiêng của mặt tầng không lớn hơn 150.

   8.2. Khi khai thác cơ giới, góc nghiêng của mặt tầng tính theo độ ổn định của thiết bị khi hoạt động trên tầng. Những chỗ vòng phải đảm bảo độ siêu cao theo quy định mặt nền đường xe cơ giới.

9.Trước khi cắt tầng mới phải kiểm tra sườn tầng và mặt tầng, cách mép tầng 0,5 m không được có đá hoặc bất cứ vật gì có thể rơi xuống tầng dưới.

10. Đối với mỏ đá có hang cát - tơ, trong quá trình mở tầng, nổ mìn khai thác phải có giải pháp an toàn được giám đốc mỏ phê duyệt.

TAVIBA

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN