Nguồn nhân lực Taviba

Trang chủTAVIBA - CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂNNguồn nhân lực Taviba
Nguồn nhân lực Taviba

Hiện nay, TAVIBA đang có một đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật hùng hậu, giỏi chuyên môn, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm. Với nguồn nhân lực này, Công ty có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng về năng lực chuyên môn, đảm bảo thi công các công trình đạt chất lượng cao nhất, đúng tiến độ đã đề ra.

Cán bộ nhân viên của Công ty: 1.820 người, trong đó:

Trình độ Đại học Kỹ sư: 167 người.

Trung cấp, cao đẳng: 160 người.

Công nhân kỹ thuật theo ngành nghề: 1177 người.

Công nhân lao động phổ thông: 316 người.

TT Danh sách Cán bộ CNV Số lượng Kinh nghiệm
>5 năm >10 năm >15 năm
1 Đại học 167      
  Kỹ sư kinh tế 14 9 3 2
  Kỹ sư xây dựng 26 14 8 4
  Kiến trúc sư 5 3 2  
  Kỹ sư giao thông 27 18 5 4
  Kỹ sư thuỷ lợi 6 5 1  
  Kỹ sư điện , điện dân dụng 10 5 3  
  Kỹ sư cấp thoát nước 6 3 2 1
  Kỹ sư khai thác mỏ 25 15 6 4
  Kỹ sư máy xây dựng 10 4 3 1
  Kỹ sư cơ khí 8 5 2 1
  Kỹ sư trắc địa 12 7 2 1
  Kỹ sư môi trường 10 7 3  
  KỸ sư bảo hộ lao động 8 7 1  
2 Cao đẳng - Trung cấp 160      
  Cao đẳng mỏ 23 13 7  
  Cao đẳng giao thông 19 11 4 4
  Cử nhân kinh tế 15 8 5 2
  Cao đẳng xây dựng 20 10 6 4
  Trung cấp xây dựng 18 13 3 2
  Trung cấp giao thông 19 11 7 2
  Trung cấp kế toán 11 7 2 2
  Trung cấp thuỷ lợi 7 4 2 1
  Trung cấp cơ khí 12 8 2 2
  Trung cấp trắc đạc 8 5 2 1
  Trung cấp y, dược 8 5 2 1
3 Công nhân kỹ thuật theo ngành nghề 1177      
  Thợ nề ,bê tông , cầu đường 113 53 42 18
  Thợ vận hành máy điện 20 10 7 3
  Thợ cơ khí sắt, gò, hàn... 54 34 13 7
  Thợ vận hành máy thi công 150 90 43 17
  Thợ mộc, cốt pha 27 16 6 5
  Thợ điện, thợ nước 14 9 3 2
  Thợ sửa chữa xe máy 26 18 4 4
  Công nhân xây dựng 48 28 5 5
  Thợ lái xe, Thợ lái tàu sông 200 120 60 20
  Công nhân khoan phá đá nổ mìn 525 320 155 50
4 Công nhân lao động phổ thông 316      

TAVIBA

BÌNH LUẬN FACEBOOK