Trang chủThành viên TVB

Công ty Tân Việt Bắc - Chi nhánh tại Quảng Ninh

08/01/2020 - 09:23

Công ty cổ phần đầu tư - Xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc - Chi nhánh Quảng Ninh.    

Địa chỉ: Khu Hoàng Hoa Thám, P Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh,Việt Nam.

Điện thoại: 033 3676 445 - Fax: 033 3676 444

TAVIBVA

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN