Trang chủThành viên TVB

Công ty Cổ phần Sản xuất cấu kiện bê tông Tân Việt Bắc Quảng Trị

08/12/2021 - 10:51

 Công ty Cổ phần Sản xuất cấu kiện bê tông Tân Việt Bắc Quảng Trị

Địa chỉ: Phòng 1, Tầng 1, Số 22 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Mã số thuế: 3200725880.

Ngày thành lập: 15/11/2021. 

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN