Trang chủThành viên TVB

Công ty Cổ phần Tân Việt Bắc Hải Dương

08/12/2021 - 10:47

Công ty Cổ phần Tân Việt Bắc Hải Dương 

Địa chỉ: Khu Tử Lạc, Phường Minh Tân, TX Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Mã số thuế: 0801280207.

Ngày thành lập: 22/02/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 11/11/2021.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN