Trang chủThành viên TVB

Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn

27/12/2019 - 09:17

Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 37A, đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Mã số thuế: 4900850857

Ngày thành lập: 11/06/2019

Vốn điều lệ:  700.000.000.000

TAVIBA

 

 

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN