Trang chủThành viên TVB

Công ty Cổ phần Năng lượng Bác Ái

03/11/2021 - 15:13

Công ty Cổ phần Năng lượng Bác Ái 

Địa chỉ: LK - 5 Khu K1, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Công ty có 02 Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 2.1, công suất 240MWp; Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 2.2, công suất 75MWp.

TAVIBA

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN