Trang chủThành viên TVB

Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Tân Việt Bắc Quảng Ngãi

27/12/2019 - 09:08

Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Tân Việt Bắc Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Mã số thuế: 4300838865

Ngày thành lập: 26/06/2019

Vốn điều lệ:  300.000.000.000

TAVIBA

 

 

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN