Trang chủTư vấn

Bảo vệ bờ mỏ

24/12/2019 - 23:58

Trong quá trình thi công khai thác mỏ, cần phải tuân thủ các yêu cầu sau nhằm bảo vệ an toàn bờ mỏ:

1. Những tầng đã khai thác tới biên giới mỏ phải giữ lại mặt bằng tầng bảo vệ và góc bờ mỏ theo thiết kế. Phải đảm bảo góc bờ mỏ  không lớn hơn góc trượt lở tự nhiên của đất đá.

2. Góc dốc của sườn tầng không khai thác được quy định như sau:

   2.1. Không lớn hơn 600 đối với các đất đá bình thường.

   2.2. Không lớn hơn 750 đối với đá cứng.

   2.3. Nếu vỉa đá bị phay phá phong hoá bở rời hoặc góc cắm của vỉa nhỏ hơn 600 thì góc dốc của sườn tầng không khai thác không lớn hơn góc trượt lở tự nhiên của loại đất đá đó.

3. Chiều cao của tầng không khai thác có thể chập nhiều tầng khai thác, nhưng tối đa không cao quá 30 m.

4. Bề rộng mặt tầng bảo vệ không được nhỏ hơn 1/3 (một phần ba) chiều cao giữa hai tầng. Dọc theo mặt tầng bảo vệ phải có mương thoát nước.

TAVIBA

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN