Văn bản pháp luật

Trang chủTin tứcVăn bản pháp luật
Văn bản pháp luật
quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san

Quy định về Đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 78 và 79 Luật Khoáng sản, chi tiết thực hiện theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

quy-dinh-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san

Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày 31/07/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

quyen-va-nghia-vu-cua-to-chuc-ca-nhan-duoc-phep-khai-thac-khoang-san-theo-quy-dinh-cua-luat-khoang

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng

Theo quy định tại Điều 32, Luật Khoáng sản thì quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản cụ thể như sau:

cac-quy-dinh-cu-the-ve-giay-phep-khai-thac-khoang-san-theo-phap-luat-ve-khoang-san-nhu-the-nao

Các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo pháp luật về Khoáng sản như thế nào?

Theo quy định tại Điều 31, Luật Khoáng sản và các Điều 26, Điều 27, Nghị định 76/2000/NĐ-CP thì các quy định về Giấy phép khai thác khoáng sản cụ thể như sau: