Xây dựng cơ bản mỏ

Trang chủXây dựng - hạ tầngXây dựng cơ bản mỏ
Xây dựng cơ bản mỏ
khoi-cong-goi-thau-xay-dung-co-ban-mo-da-voi-da-set-srooc-con-trang-thuoc-du-an-xi-mang-tay-ninh

Khởi công gói thầu xây dựng cơ bản mỏ đá vôi, đá sét srooc con trăng thuộc Dự án Xi măng Tây Ninh

Ngày 06/12/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc đã tổ chức lễ khởi công gói thầu xây dựng cơ bản mỏ đá vôi, đá sét srooc con trăng thuộc Dự án Xi măng Tây Ninh.