Trang chủXây dựng - hạ tầngGiao thông

Những công trình Thi công hạ tầng tiêu biểu

26/12/2019 - 13:59

 

Đường Quốc phòng Lai Châu Nâng cấp cải tạo đường Thi công đường kè đá đổ bê tông
TT Tên công trình Giá trị gói thầu
(Tr.đ)
Giá trị nhà thầu thực hiện
(Tr.đ)
Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng
1 Đường Quốc phòng Lai Châu 25.500 25.500 Quân khu II Bộ quốc phòng Mường Trà - Lai Châu
2 Nâng cấp cải tạo đường 1.450 1.450 UBND tỉnh Hải Dương Chí Linh - Hải Dương
3 Thi công đường kè đá đổ bê tông 3.800 3.800 Bộ NN& PTNT Cát Bà - Hải Phòng
4 Thi công đường GTNT Đồng Trà - Kỳ Thượng 1.200 1.200 Dự án GTNT WB2 năm thứ 2 Đồng Trà - Kỳ Thượng - Hoành Bồ - Quảng Ninh
5 Thi công đường rải nhựa 3.652 1.826 UBND huyện Đông Triều -QN Đông Triều - Quảng Ninh
6 Cải tạo nâng cấp quốc lộ 18C Km 21 – Km 30 15.763 15.763 Ban quản lý dự án 2 Quảng Ninh Tiên Yên - Quảng Ninh
7 Thi công xây dựng hạ tầng khu kho – xưởng dự án xi măng Thăng Long 3.200 3.200 Công ty cổ phần xi măng Thăng Long xã Lê Lợi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
8 Thi công đường nội bộ Đô thị Minh Tân 32.826 32.826 Công ty TNHH Đức Dương Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương
9 Cải tạo nâng cấp đường GTNT 2.600 2.600 Ban QLDA EU Cao Bằng - Bắc Kạn Cẩm Giàng - Nguyên Phúc - Bắc Kạn
10 Làm đường GT liên xã huyện Tiên Yên 2.017 2.259 Ban QLCT – Huyện Tiên Yên Tiên Yên - Quảng Ninh
11 Thi công đường từ trạm đập đá vôi về nhà máy xi măng Thăng Long 6.335 6.335 Cty CP xi măng Thăng Long Lê Lợi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
12 Thi công xây dựng đường dẫn cầu đá vách đường 188 phía Quảng Ninh 12.823 12.823 Ban quản lý dự án I tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý dự án I tỉnh Quảng Ninh
13 Nâng cấp tuyến đường giao thông TL 258 - Vi Hương 2.294 2.314

Ban QLDA EU Cao Bằng - Bắc Kạn

Vi Hương - Bắc Kạn
14 Thi công xây dựng đoạn tuyến km40+00 – km52+100- Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3B 98.752 31.600 Ban quản lý  dự án giao thông Bắc Cạn TX Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

TAVIBA

 

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN