Xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ

Ngày đăng: 28/01/2019 10:08 CH

Từ khi thành lập (2000) đến nay, TAVIBA đã thi công và hoàn thành hàng trăm công trình lớn nhỏ trên khắp địa bàn cả nước. Chúng tôi đã có kinh nghiệm 14 năm hoạt động ở các lĩnh vực sau:
STT Tính chất công việc Số năm kinh nghiệm
1 Xây dựng đường giao thông, công trình thuỷ lợi 13 năm
2 Xây dựng cầu 13 năm
3 Nhà khung bê tông toàn khối 13 năm
4 Nhà kết cấu thép 13 năm
5 Nhà khung bê tông móng cọc ép trước và sau 13 năm
6 Phá dỡ các công trình xây dựng 13 năm
7 Xây kè đá chắn sóng 13 năm
8 Khai thác mỏ 13 năm
9 Xây dựng cơ bản mỏ 13 năm
10 San lấp mặt bằng 13 năm

TAVIBA