Vận chuyển Clinker, Xi măng, Than

Ngày đăng: 28/01/2019 09:54 CH

TAVIBA đã thực hiện vận chuyển các loại nguyên vật liệu như: Clinker, Xi măng, Than một số công trình, Nhà máy Xi măng, với tổng giá trị các gói thầu thi công trên 3 tỉ mỗi năm.

Hình ảnh một số hoạt động vận chuyển của TAVIBA:

 


Khai thác vận chuyển đá phục vụ sản xuất nhà máy Xi măng Yên Bái

 
Xe vận chuyển đá về trạm đập nhà máy Xi măng Yên Bái


Xe vận chụyển đá phục vụ nhà máy Xi măng Công Thanh

 
Xe vận chuyển đá về trạm đập nhà máy Xi măng Công Thanh

TAVIBA