Số 31B7, Đầm Trấu, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 091 320 2036
An toàn bãi thải

An toàn bãi thải

Bãi thải để chứa đất đá loại bỏ trong quá trình khai thác mỏ. Để đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, các bãi thải cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Xem chi tiết..
Bảo vệ bờ mỏ

Bảo vệ bờ mỏ

Trong quá trình thi công khai thác mỏ, cần phải tuân thủ các yêu cầu sau nhằm bảo vệ an toàn bờ mỏ:

Xem chi tiết..
Yêu cầu an toàn khi sử dụng máy gạt

Yêu cầu an toàn khi sử dụng máy gạt

Khi sử dụng máy xúc, để đảm bảo an toàn, cần tuân theo các yêu cầu sau:

Xem chi tiết..
An toàn trong thi công xúc, gạt

An toàn trong thi công xúc, gạt

Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản cần tuân theo trong quá trình thực hiện thi công xúc, gạt.

Xem chi tiết..
Vận hành máy nén khí

Vận hành máy nén khí

Khi vận hành máy nén khí trong quá trình khai thác mỏ, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Xem chi tiết..
Vận hành máy khoan khí ép cầm tay

Vận hành máy khoan khí ép cầm tay

Dưới đây là các nguyên tắc cần tuân thủ khi vận hành máy khoan khí ép cầm tay:

Xem chi tiết..
An toàn khi vận hành máy khoan

An toàn khi vận hành máy khoan

Khi sử dụng máy khoan trong khai thác mỏ, cần phải tuân thủ các yêu cầu sau:

Xem chi tiết..
Yêu cầu an toàn trong sử dụng vật liệu nổ

Yêu cầu an toàn trong sử dụng vật liệu nổ

Theo QCVN 05:2012/BLĐTBXH, khi sử dụng vật liệu nổ trong khai thác đá, phải đảm bảo các yêu cầu an toàn sau:

Xem chi tiết..
Yêu cầu an toàn khi mở tầng mỏ đá

Yêu cầu an toàn khi mở tầng mỏ đá

Theo QCVN 05:2012/BLĐTBXH, khi mở tầng mở mỏ đá, phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Xem chi tiết..
Chuẩn bị khai trường mỏ đá

Chuẩn bị khai trường mỏ đá

Phương pháp mở vỉa và trình tự khai thác mỏ phải được lựa chọn trên cơ sở so sánh các phương án kinh tế - kỹ thuật và có đủ các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động, để đảm bảo cho công tác khai thác được an toàn.

Xem chi tiết..