Thư ngỏ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc (TAVIBA) xin gửi tới Quý khách hàng và đối tác lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và giao những trọng trách cho Công ty chúng tôi trong thời gian qua!

Mang sứ mệnh tạo lập những giá trị bền vững nhằm phục vụ lợi ích con người và xã hội, sau 15 năm hình thành và phát triển, với định hướng phát triển sáng suốt, cộng với nguồn lực có chiểu sâu về nhân lực và tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và  Khai thác mỏ Tân Việt Bắc đã mở rộng phạm vi họat động trên toàn quốc, xây dựng được nền tảng vững chắc và có những bước phát triển thần tốc để trở thành Công ty vững manh, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác mỏ, thi công công trình giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng, xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, vật liệu xây dựng...


Để đạt được thành quả ngày hôm nay của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc, bên cạnh sự sáng tạo nỗ lực, phấn đấu quên mình của tập thể cán bộ công nhân viên thì niềm tin và sự hợp tác hiệu quả của các đối tác, khách hàng là nhân tố vô cùng quan trọng cho sự thành công.

 

 

Công ty chúng tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình và luôn phấn đấu để trở thành một đối tác tin cậy với tất cả các khách hàng, đối tác đã, đang và sẽ cùng chúng tôi sát cánh trên bước đường phát triển vì sự phồn vinh chung.


Trong xu thế hội nhập kinh tế và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, Tân Việt Bắc đã xác định được con đường phát triển và cải tổ mạnh mẽ cấu trúc Công ty theo định hướng quản lý tập trung, chuyên môn hóa nghiệp vụ và chuyên môn hóa mọi hoạt động, kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước để cùng phát triển, tạo ra những công trình, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao và đóng góp tích cực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.


Với tinh thần cầu thị nhiệt thành, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một Công ty có nguồn tìa chính vững mạnh, là đối tác tin cậy và doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

 

Trân trọng!

T/M. CÔNG TY TAVIBA
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bắc