Những công trình xây dựng Khu đô thị tiêu biểu

Ngày đăng: 28/01/2019 10:06 CH

Xây dựng khu đô thị Hai bên đường 188 - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh Thi công hạ tầng khu đô thị Văn Phú - Hà Nội
TT Tên công trình Giá trị gói thầu
(Tr.đ)
Giá trị nhà thầu thực hiện
(Tr.đ)
Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng
1 Xây dựng khu đô thị Hai bên đường 188 - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 479.866    Công ty là Chủ đầu tư Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
2 Thi công hạ tầng khu đô thị Văn Phú - Hà Nội 15.850 15.850 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh Quận Hà Đông - TP. Hà Nội

TAVIBA