Những công trình thi công mở Mỏ

Ngày đăng: 28/01/2019 09:57 CH

TT Tên công trình Giá trị gói thầu
(Tr.đ)
Giá trị nhà thầu thực hiện
(Tr.đ)
Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng
1 Kiến thiết cơ bản vỉa 6 mỏ Than Mạo Khê 13.073 13.073 Công ty Than Mạo Khê Thị trấn Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
2 Thi công đường lên mỏ và bóc tầng phủ  mỏ đá 8G thủy điện A Vương 71.590 71.590 Tổng Công ty điện lực Việt Nam Xã Ma cooih - huyện Hiên - tỉnh Quảng Nam
3 Xây dựng cơ bản mỏ phục vụ sản xuất Vỉa 16 - Xí nghiệp Than Hà Ráng 55.536 55.505 Công ty Than Hạ Long Km 7 Quang Hanh - Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
4

 

Xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Tiến Hoá - Dự án Nhà máy Xi măng Sông Gianh
39.500 12.300 Nhà máy Xi măng Sông Gianh Huyện Tuyên Hoá - Tỉnh Quảng Bình
5 Thi công xây dựng cơ bản mỏ đá vôi La Hiên-DA Nhà máy xi măng Thái Nguyên 66.516 66.516 Ban quản lý dự án nhà máy xi măng Thái Nguyên Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
6 Thi công xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Nhà máy xi măng Yên Bình - Yên Bái 32.332 32.332 Công ty CP xi măng Yên Bình Tỉnh Yên Bái Xã Mông Sơn - Thị trấn Yên Bình - tỉnh Yên Bái
7 Thi công mở mỏ đá vôi nhà máy xi măng Thăng Long 69.482 69.482 Cty CP xi măng Thăng Long Xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
8 Thi công xây dựng cơ bản mỏ sét Hà Chanh - Nhà máy xi măng Cẩm Phả - QN 11.757 11.757 Ban quản lý dự án xi măng Cẩm Phả - Tổng VINACONEX Thôn Hà Chanh - xã Cộng Hoà - TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh
9 Thi công xây dựng cơ bản  mỏ đá vôi, đá sét Cróc con trăng - DA Nhà máy xi măng Tây Ninh 90.304. 90.304 Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh Xã Tân Hoà - Huyện Tân Châu - Tỉnh Tây Ninh
10 Thi công XDCB mở mỏ sét, mỏ cao Silic - Dự án nhà máy xi măng Thăng Long - Hoành Bồ - Quảng Ninh 23.864 23.864 Cty CP xi măng Thăng Long Xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
11 Thi công XDCB mỏ sét G7 Nhà máy xi măng Hoàng Thạch 7.500 7.500 Cty CP xi măng Hoàng Thạch Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
12 Thi công bóc tầng phủ mỏ đá số 1 - Dự án Nhà máy thuỷ điện Hủa Na 46.412 46.412 Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An
13 Thi công xây dựng cơ bản mỏ sét lô 4 - Dự án nh�� máy xi măng Hà Tiên 2.2 24.181 24.181 Ban quản lý dự án xi măng Hà Tiên 2.2 TT Kiên Giang - Tỉnh Kiên Giang
14 Thi công xây dựng cơ bản mở mỏ khu A1 thuộc mỏ đá vôi D - DA xi măng ChinFon 22.400 22.400 Công ty xi măng ChinFon Tràng Kênh - TT Minh Đức - H. Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
15 Thi công bóc tầng phủ mỏ đá vôi Tà Thiết - Nhà máy xi măng Bình Phước 32.940 32.940 Công ty xi măng Hà Tiên I Mỏ Tà Thiết - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước

TAVIBA