Một số hình ảnh phương tiện vận chuyển của TAVIBA

Ngày đăng: 28/01/2019 10:12 CH


Xe vận chuyển công ty
Trucks of the company


Xe vận chuyển EUCLID R32
Trucks EUCLID R32

TAVIBA