Hồ sơ năng lực

Ngày đăng: 21/01/2019 03:53 CH

Mang sứ mệnh tạo lập những giá trị bền vững nhằm phục vụ lợi ích con người và xã hội, sau 15...
Mang sứ mệnh tạo lập những giá trị bền vững nhằm phục vụ lợi ích con người và xã hội, sau 15 năm hình thành, phát triển với định hướng  sáng suốt cộng với nguồn lực có chiều sâu về tài chính cũng như nhân lực, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc đã mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc, xây dựng được nền tảng vững chắc và có những bước phát triển thần tốc để trở thành một doanh nghiệp có tiềm lực vững mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực khai thác mỏ, thi công công trình giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng, xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, vật liệu xây dựng... đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

>> Chi tiết Hồ sơ năng lực Công ty TAVIBA xem Tại đây

TAVIBA