Các công trình phá dỡ

Ngày đăng: 28/01/2019 10:01 CH

TT

Tên công trình

Giá trị gói thầu
(Tr.đ)

Giá trị nhà thầu thực hiện
(Tr.đ)

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

1

Phá dỡ nhà làm việc, nhà kho  Hợp tác xã Vĩnh Thắng

320

320

Hợp tác xã Vĩnh Thắng

Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

2

Phá dỡ nhà ăn, nhà khách văn phòng

420

420

Công ty Than Mạo Khê

Mạo Khê - Đông Triều - Q Ninh

3

Phá dỡ khu nhà kho, nhà xưởng, hàng rào thuộc cảng và nhà làm việc.

790

790

Đội 6 - Bộ tham mưu QK3

Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

TAVIBA