Bộ máy tổ chức Công ty

Hiện nay, TAVIBA đang sở hữu một đội ngũ cán bộ công nhân viên hùng hậu với tổng số 1.820 người và đa phần là những lao động có trên 10 năm kinh nghiệm. Với nguồn nhân lực này, Công ty có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng về năng lực chuyên môn, đảm bảo thi công các công trình đạt chất lượng cao nhất, đúng tiến độ đã đề ra.

I. CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY

- Đại học: 167 người, là các Kỹ sư thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi, Điện - Điện dân dụng, Cấp thoát nước, Khai thác mỏ, Máy xây dựng, Cơ khí, Trắc địa, Môi trường, Bảo hộ lao động...

- Trung cấp, cao đẳng: 160 người

- Công nhân kỹ thuật theo ngành nghề: 1.177 người

- Công nhân lao động phổ thông: 316 người

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:

Được sắp xếp và bố trí hoạt động theo Sơ đồ sau:

III. DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

    1. KS. Nguyễn Văn Bắc Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành
    2. KTS. Nguyễn Tài Đức Phó Giám đốc Kế hoạch
    3. CN. Bùi Thị Thể Phó Giám đốc Tài chính
    4. KS. Đỗ Ngọc Minh Phó Giám đốc Kỹ thuật
    5. KS. Nguyễn Thanh Lộc Phó Giám đốc Tổ chức Hành chính
    6. KS. Bùi Văn Sảnh Phó Giám đốc Dự án

TAVIBA