(Video) TAVIBA - 15 năm phát triển cùng đất nước

Ngày đăng: 28/01/2019 11:11 CH

Mang sứ mệnh tạo lập những giá trị bền vững, nhằm phục vụ lợi ích con người và xã hội, sau 15 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc đã mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc, xây dựng được nền tảng vững chắc và có những bước phát triển thần tốc để trở thành một doanh nghiệp có tiềm lực vững mạnh đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trên con đường hội nhập với quốc tế.